Message du PD/Turquie à la 6e conférence du GMI

Message de PD/Turquie en turc et en français

Sevgili yoldaşlar

GMİ ve COREP ile ilk olarak 2017 yılında irtibat kurmuştuk. O zamanlar henüz küçük ve programatik olarak henüz kendini tanımlayamamış bir gruptuk. Bugün hem örgütsel hem teorik olarak o günlere nazaran kendimizi epey geliştirdik. Bu gelişimde GMİ ve COREP’in emeği büyüktür. COREP ve GMİ’nin varlığı bizim için çok değerlidir. GMİ’nin kongresini Türkiye ve Kürdistan Enternasyonal Komünistleri olarak selamlıyoruz.

Vardık Varız Varolacağız

Komünist bir dünya kuracağız.

Patronsuz Dünya.

Chers camarades,

Nous avions contacté le GMI et le CoReP pour la première fois en 2017. À cette époque, nous étions un petit groupe et nous n’avions pas encore de programme clairement défini. Aujourd’hui, par rapport à cette époque, nous nous sommes bien développés à la fois au niveau théorique et organisationnel. La collaboration avec le GMI et le CoReP a joué un rôle très important dans ce développement. L’existence du GMI et du CoReP est très précieuse pour nous. En tant que communistes de Turquie et du Kurdistan, nous saluons le congrès du GMI.

Nous existions, nous existons, nous existerons !

Nous bâtirons un monde communiste !

Patronsuz Dünya (Monde sans patron, section turque du CoReP)